Lilla paketet

Takpannor

Läkt

Underlagspapp

Mellan paketet

Takpannor

Läkt

Underlagspapp

Nocktättning

Fotplåt

Vindskivebeslag

Bärläktsteg

Stora paketet

Takpannor

Läkt

Underlagspapp

Nocktättning

Avvatnningssytem

Fotplåt

Vindskivor

Vindskivebeslag

Bärläktsteg

Fågellist

10 års garanti på utförda takarbeten

+ 15 års täta-tak-garanti från Monier