Lilla paketet

Takpannor

Läkt

Underlagspapp

Mellan paketet

Takpannor

Läkt

Underlagspapp

Nocktättning

Fotplåt

Vindskivebeslag

Bärläktsteg

Stora paketet

Takpannor

Läkt

Underlagspapp

Nocktättning

Avvatnningssytem

Fotplåt

Vindskivor

Vindskivebeslag

Bärläktsteg

Fågellist

Most Popular
Projects

Fresh&Clean
Interiors

10 års garanti på utförda takarbeten

+ 15 års täta-tak-garanti från Monier