Takvård

Taket är förmodligen den mest slitstarka delen av ditt hus. Det ska stå emot väder och vind.
Dessutom ska det vara snyggt. Se på ditt tak, andra gör det.
Även ett tak har sina svaga punkter. Men genom att kontrollera det regelbundet kan du förlänga livslängden på taket.
Vissa saker kan du åtgärda enkelt, men det finns också tecken som tyder på att ett takbyte närmar sig. Det är alltid bättre att göra ett takbyte innan skadan är skedd. Gör det till en rutin att inspektera ditt tak ett par gånger om året. Bästa tiderna är våren och hösten, innan vintern kommer.
Gör det till rutin att inspektera ditt tak ett par gånger om året. Bästa tiderna är våren och hösten.


1. Kolla nocken och takytorna

Nocken är den mest utsatta delen av taket. Kolla att alla pannor och plåtar ligger rätt.
Om någon panna flyttats eller skadats, kolla att underlaget och tätningar är intakta innan
du lägger tillbaka pannan. Kolla även att pannspikarna inte blivit rostiga eller defekta.

2. Kolla gavlarna

Hård vind kan skada gavlar och vindskivor. Plåt och trä åldras snabbare än
takpannorna, därför bör man hålla uppsikt på dem.

3. Kolla ventilation, vinklar och rännor

Rensa hängrännor och kolla att skräp inte gått in under pannorna. Kontrollera att
ventilationsgenomgångarna är fria från skräp. Är de igensatta kan det skapa fukt som
ger upphov till mögel eller andra allvarliga skador.

4. Rensa och ta bort växter och skräp

Beväxning är inte ett problem i sig men mossa och alger kan skapa frostsprängning.
Borsta eller spola av taket försiktigt, kolla också om det är några träd som bör beskäras.
Grenar är bland de vanligaste skadeorsakerna på tak.

5. Kontrollera taksäkerhetsutrustning

Stegar, räcken och bryggor måste vara intakta och 100% tillförlitliga. Vid minsta tvekan
kontakta en takläggare för en fackmannamässig besiktning.